back to home dude

Nổ bi da

Nổ bi da

Về Nổ bi da

Lấy những quả bom còn nguyên càng nhanh càng tốt để ghi điểm. Hãy cảnh giác. Chúng có thể nổ tung.