back to home dude

Ninja khai mỏ 2

Ninja khai mỏ 2

Về Ninja khai mỏ 2

Hãy tìm cách vượt qua mỏ khoang và thu thập thật nhiều sao trước khi đi tới lối ra. Đôi khi bạn phải thu thập những đồ vật như lưỡi rìu để phá vỡ những lối đi bị chặn