back to home dude

Những viên pha lê thần kì

Những viên pha lê thần kì

Về Những viên pha lê thần kì

Trong phiên bản này, bạn sẽ phải loải bỏ những viên kim cương khỏi khu rừng phép thuật. Hãy dùng những câu thần chú quyền năng để loại bỏ ngay lập tức một số viên pha lê và hãy cố gắng làm đầy những viên pha lê trắng khổng lồ ở cuối mỗi cửa bằng những viên pha lê màu sắc khác nhau.