back to home dude

Những viên gạch ngói Piano 4

Những viên gạch ngói Piano 4

Về Những viên gạch ngói Piano 4

Những viên gạch ngói Piano 4 là trò chơi vui nhộn nằm trong chuỗi trò chơi Những viên gạch ngói Piano. Hãy phản ứng nhanh trong tất cả những thử thách và chạm vào những viên gạch ngói màu đen nhanh nhất có thể mà không chạm vào những viên màu trắng. Nếu bạn chạm vào một viên gạch ngói màu trắng, bạn sẽ thua