back to home dude

Những tay đua xe bóng sơn

Những tay đua xe bóng sơn

Về Những tay đua xe bóng sơn

Hãy lên xe và bắt đầu cuộc đua. Bạn phải nhảy qua các chướng ngại vật và tăng tốc đúng lúc, đồng thời nắm lấy các món đồ khác nhau để làm chậm đối thủ. Liệu bạn có thể giành được 3 sao mỗi cửa?