back to home dude

Những Ngày Thây Ma 3D

Những Ngày Thây Ma 3D

Về Những Ngày Thây Ma 3D

Những Ngày Thây Ma 3D là một trò chơi chạy và bắn vui nhộn. Chạy băng qua khu rừng và tìm những khẩu súng khác nhau. Bạn có thể bắn tất cả những tên thây ma đang xuất hiện từ màn sương mù để tấn công bạn không?