back to home dude

Những kẻ trêu đùa

Những kẻ trêu đùa

Về Những kẻ trêu đùa

Quấy rối những người bạn của bạn và những kẻ thù trong trò chơi này. Chơi một cách thông minh để có đạt được nhiều lợi ích.