back to home dude

Những hình vuông

Những hình vuông

Về Những hình vuông

Nhấp vào những cái hình vuông cùng màu đang được gắn vào nhau để tất cả chúng biến mất. Những nhóm nào nhiều hơn sẽ đạt được nhiều điểm hơn.