back to home dude

Những con thú kim loại

Những con thú kim loại

Về Những con thú kim loại

Bắt đầu một cuộc hành trình với chiếc xe tăng của bạn và bắn tan tất cả những kẻ thù! Bạn sẽ được chọn những nhân vật trên chiếc xe và khi nào bạn muốn kích hoạt quả bom. Bạn có thể mở khóa những chiếc xe tăng mạnh hơn không?