back to home dude

Người treo cổ

Người treo cổ

Về Người treo cổ

Hãy đoán đúng các chữ cái và tìm ra từ hoàn chỉnh. Bạn sẽ mất bao lâu để tìm ra được từ đó?