back to home dude

Người phục vụ nhà hàng

Người phục vụ nhà hàng

Về Người phục vụ nhà hàng

Bạn là một người phục vụ trong nhà hàng và công việc của bạn là phục vụ những khách hàng. Ghi thực đơn, phục vụ khách và lau dọn bàn.