back to home dude

Người Pha Chế

Người Pha Chế

Về Người Pha Chế

Trong trò chơi này bạn sẽ vào vai một người pha chế. Phục vụ các khách hàng trước khi hết thời gian. Lưu số điểm của bạn sau khi kết thúc trò chơi.