back to home dude

Người máy khẩn cấp

Người máy khẩn cấp

Về Người máy khẩn cấp

Xây dựng một nhà máy sản xuất người máy. Những người máy này sẽ giúp bạn chiến đấu chống lại kẻ thù.