back to home dude

Người Giữ 4 Nguyên Tố

Người Giữ 4 Nguyên Tố

Về Người Giữ 4 Nguyên Tố

Bảo vệ đất nước của bạn khỏi những kẻ xâm lược. Vì vậy, bạn có thể sử dụng 4 nguyên tố mà bạn sở hữu. Hãy đánh bại kẻ thù và khiến chúng tháo chạy. Hãy đảm bảo rằng chúng sẽ không lấy được các nguyên tố.