back to home dude

Nghiền nát trái cây điên cuồng

Nghiền nát trái cây điên cuồng

Về Nghiền nát trái cây điên cuồng

Nghiền nát trái cây điên cuồng là trò chơi kết nối xếp hình vui nhộn. Hãy kết nỗi những đường của ba hoặc nhiều loại quả giống nhau. Bạn có 60 giây. Bạn sẽ đạt được bao nhiêu điểm?