back to home dude

Nghiện mua sắm: hollywood

Nghiện mua sắm: hollywood

Về Nghiện mua sắm: hollywood

Bạn có thể tìm ra chiếc váy đẹp nhất cho bữa tiệc sắp tới? Hãy coi chủ đề trang phục của bữa tiệc và đi mua sắm. Bạn phải ghé thăm các tiệm khác nhau, đi tiệm tóc và khiến mình trở nên thật lộng lẫy cho bữa tiệc.