back to home dude

Ngày Nông Trại

Ngày Nông Trại

Về Ngày Nông Trại

Một nông trại thường sẽ rộng, rất rộng. Đó là một trong những lý do tại sao mọi thứ thường bị thất lạc. Người nông dân rất muốn tìm lại chúng. Bạn sẽ giúp ông ấy chứ? Với mỗi món đồ tìm được, bạn sẽ được trả một số tiền. Với số tiền này, bạn có thể mở khóa những căn phòng mới. Đừng quên chú ý đến thời gian mà bạn có nhé.