back to home dude

Năm đêm với Freddy 4

Năm đêm với Freddy 4

Về Năm đêm với Freddy 4

Bạn có sợ bóng tối không? Bạn có nghĩ trong tủ quần áo của bạn có quái vật không? Hãy tự bảo vệ mình để chống lại Freddy Fazbear, Bonnie, Chica và rất nhiều những con quái vật khác đang rình rập bạn. Bạn có thể sống sót được không?