back to home dude

Năm Đêm ở Freddy's 3

Năm Đêm ở Freddy's 3

Về Năm Đêm ở Freddy's 3

Ba mươi năm trước Tiệm Pizza của Freddy đã đóng cửa. Có một tin đồn rằng những chuyện kỳ lạ đang xảy ra phía sau cánh cửa đó. Nơi này có lẽ đã bị ám. Bạn có đủ dũng cảm để mở những cánh cửa của Tiệm Pizza của Freddy và tìm xem chuyện kinh khủng gì đang xảy ra ở trong đó?