back to home dude

Quý Ông và Quý Bà Tart

Quý Ông và Quý Bà Tart

Về Quý Ông và Quý Bà Tart

Quý Ông và Quý Bà Tart rất đáng yêu. Họ tìm thấy nhau khi họ đang ở trong thời kì khó khăn. Khi họ đang ở một nơi và họ không biết làm cách nào để thoát ra khỏi đó. Giờ thì họ đã thề nguyện với nhau. Họ sẽ không rời khỏi nơi này mà không có nhau. Vượt qua bất kì chướng ngại vật nào và chiến thắng. Hãy ghi nhớ, tình yêu sẽ chiến thắng mọi thứ.