back to home dude

Monster Truck 3D

Monster Truck 3D

Về Monster Truck 3D

Đua cùng với chiếc xe tải hạng nặng này qua những vòng tròn 3 chiều và cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Nhưng nhớ là đừng rơi vào những khe núi.