back to home dude

Mixed Macho Arts

Mixed Macho Arts

Về Mixed Macho Arts

Chàng trai đã sẵn sàng cho trận đấu! Đối thủ của bạn đã sẵn sàng và bạn cũng thế. Hãy sử dụng năng lược của bạn để loại bỏ đối thủ và đừng để chúng đấy bạn vào abyss. Bạn sẽ không thoát khỏi ngọn lửa nếu bạn ngã vào đó. Tầng bạn đang chiến đấu sẽ có rất nhiều nguy hiểm vì vậy hãy cố gắng hết sức mình và chiến thắng!