back to home dude

Mine Upgrade

Mine Upgrade

Về Mine Upgrade

Bạn là ông chủ của công ty khai mỏ của riêng bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải thuê tất cả nhân công và nguyên vật liệu. Bạn phải bắt đầu từ số không và xây dựng đế chế của riêng bạn. Chúc bạn may mắn!