back to home dude

Metin 2

Metin 2

Về Metin 2

Tạo nên nhân vật của riêng bạn và đắm chìm vào thế giới trực tuyến của Metin 2! Khám phá một trong ba vùng lãnh thổ khổng lồ, chiến đấu với những sinh vật xấu xa và hãy cố gắng lấy được những vũ khí tốt nhất. Bạn có thể trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất không?