back to home dude

Mahjong 1

Mahjong 1

Về Mahjong 1

Mahjong 1 là trò chơi Mah Jong nguyên bản. Hãy cố gắng tìm hai viên gạch giống nhâu và xóa chúng. Mục tiêu của bạn là xóa sạch mọi thứ. Bạn chỉ có thể ghép hai viên gạch lại với nhau khi các viên gạch không bị đè bởi những viên gạch khác, và một hoặc hai phía dài của viên gạch không bị đè