back to home dude

Mahjong hàng ngày HD

Mahjong hàng ngày HD

Về Mahjong hàng ngày HD

Mahjong hàng ngày HD là trò chơi mahjong với phong cách cổ điển. Hãy cố gắng tìm những miếng ghép phù hợp và ghép đôi để xóa chúng đi. Hãy xóa toàn bộ bảng! Các miếng được chọn có thể xếp dài ở ít nhất một bên.