back to home dude

Lordz.io

Lordz.io

Về Lordz.io

Hãy bắt đầu với đội quân trung cổ của bạn! Hãy xây dựng các lâu đài và nhà, tuyển quân lính và xạ thủ, trở nên ngày càng mạnh, cho tới khi những con rồng vĩ đại trở thành một phần trong đế chế vững mạnh của bạn. Hãy cố gắng cùng với bạn bè xây dựng vững chắc ngay từ đầu để bắt đầu trò chơi.io tuyệt vời này: Lordz.io!