back to home dude

London 2012: Official MiniGame

London 2012: Official MiniGame

Về London 2012: Official MiniGame

Hãy giành càng nhiều huy chương vàng càng tốt trong trò chơi Thế Vận Hội chính thức tại London! Chọn quốc gia đại diện và trình bày những kỷ năng của bạn trong thể thao như là nhảy, bơi và bắn cung!