back to home dude

Limax.io

Limax.io

Về Limax.io

Bạn đang du lịch trong thế giới bong bóng đầy màu sắc với con ốc sên của bạn. Hãy để nó ăn hết những quả bong bóng đầy màu sắc này để nó có thể lớn hơn và đừng đâm vào những con sâu khác. Bạn có thể đặt bẫy để loại bỏ kẻ thù của bạn, mặc dù con ốc sên của bạn sẽ mất đi sức mạnh khi bạn đặt bẫy. Hãy bắt đầu cuộc hành trình cùng với con ốc sên của bạn và sống sót!