back to home dude

Lái taxi 3D

Lái taxi 3D

Về Lái taxi 3D

Hãy lên taxi và chở khách tới địa điểm họ muốn. Bạn không được chạy xe sai luật, nếu không, bạn phải tự trả tiền phạt. Bạn có thể dùng tiền kiếm được để bảo trì xe và kiếm được nhiều tiền hơn.