back to home dude

Klondike

Klondike

Về Klondike

Bạn đã mất liên lạc với bố mình nhiều năm về trước, nhưng nay bạn đã lớn và có thể tự tìm ống ấy! Trong cuộc hành trình của mình bạn sẽ gặp rất nhiều dân làng, những người rất cần sự giúp đỡ của bạn. Thu thập những món đồ hữu ích, hoàn thành những nhiệm vụ và đừng quên tìm bố của mình!