back to home dude

Kingdom Rush

Kingdom Rush

Về Kingdom Rush

Vương quốc đang chịu sự tấn công của những con quỷ, những quái vật độc ác và những sinh vật quậy phá. Hãy đặt những pháo đài, cung tên và mọi thứ khác để bảo vệ vương quốc của bạn. Bạn có thể đạt được tất cả 62 ngôi sao không nào?