back to home dude

Khủng Long Mexico

Khủng Long Mexico

Về Khủng Long Mexico

Con khủng long này đã bỏ chạy. Bây giờ nó muốn trả thù loài người. Nhưng điều đó không dễ dàng, vì con người ở Mexico có đầy đủ vũ khí. Dùng súng ngắn của bạn để bắn họ và dùng răng để nghiền họ. Chúc may mắn, khủng long.