back to home dude

Khu vườn có bảo vệ

Khu vườn có bảo vệ

Về Khu vườn có bảo vệ

Hãy ăn thật nhiều cà rốt và đừng để bị những con chó giữ vườn bắt được bạn. Bạn có thể chạy nhanh hơn để thoát, nhưng bạn sẽ tốn nhiều năng lượng hơn cho việc đó. Chúc bạn may mắn!