back to home dude

Khối lập phương điên cuồng

Khối lập phương điên cuồng

Về Khối lập phương điên cuồng

Khối lập phương điên cường là trò chơi vui nhộn về phản ứng nhanh. Trò chơi này sẽ kiểm tra phản xạ của bạn. Giữ khối lập phương để nhảy qua những chướng ngại vật và tránh xa khỏi những vật hình tam giác nhọn. Nói dễ hơn làm