back to home dude

Khối lập phương 2

Khối lập phương 2

Về Khối lập phương 2

Cố gắng để có được một sân chơi rõ ràng bằng việc sắp xếp bộ ba hoặc nhiều hơn các khối. Bạn có thể bắn các hình khối theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc.