back to home dude

Khối hình trái cây

Khối hình trái cây

Về Khối hình trái cây

Hãy loại bỏ những hình khối bằng cách nhấn vào 4 khối cùng màu để tạo thành một hình vuông.