back to home dude

Kho báu ở vùng biển huyền thoại

Kho báu ở vùng biển huyền thoại

Về Kho báu ở vùng biển huyền thoại

Bạn phải xếp 3 biểu tượng giống nhau lại bằng cách hoán đổi 2 hình ở giáp nhau. Các phép thuật bạn thu được co thể giúp bạn trong quá trình chơi. Nào hãy cùng khám phá vùng biển huyền bí.