back to home dude

Khẩu Pháo của Đêm

Khẩu Pháo của Đêm

Về Khẩu Pháo của Đêm

Bảo vệ hòn đảo khỏi những chiếc trực thăng đang tấn công.