back to home dude

Khách sạn chuột

Khách sạn chuột

Về Khách sạn chuột

Cuối cùng Max đã có một khách sạn của riêng mình, giấc mơ đã thành hiện thực. Hãy đảm bảo tất cả khách hàng nhận được mọi thứ họ muốn và luôn cảm thấy vui vẻ.