back to home dude

Kẻ giết người

Kẻ giết người

Về Kẻ giết người

Ai là kẻ giết ngườ và tại sao? Hãy điều tra vụ giết người và tìm thủ phạm.