back to home dude

Jigsaw Deluxe HD

Jigsaw Deluxe HD

Về Jigsaw Deluxe HD

Jigsaw Deluxe là trò chơi trực tuyến vui nhộn để chơi trò chơi ghép hình vui nhộn. Hãy chọn từ nhiều những hình ảnh hoang dã khác nhau sau đó chọn các mảnh bạn muốn chơi, từ 16 đến 100. Sau đó hãy đi vào thị trấn. Cố gắng chơi kịp thời gian.