back to home dude

Jewel Burst

Jewel Burst

Về Jewel Burst

Loại bỏ các khối trong trò chơi bằng cách kết hợp từ ba viên kim cương giống nhau trở lên. Loại bỏ chúng càng sớm càng tốt, vì bạn chỉ có một lượng thời gian có hạn.