back to home dude

Human Evolution

Human Evolution

Về Human Evolution

Tập hợp những mảnh vỡ của DNA để giúp cho loài vật nhỏ trong trò chơi này phát triển. Nhớ là bạn không được chạm vào những chướng ngại vật đâu nhé!