back to home dude

Human Darts

Human Darts

Về Human Darts

Bạn có thể nhắm được mục tiêu tốt không? Hãy chọn một nạn nhân và dùng tiêu để phi trúng các mục tiêu. Càng phi được đúng thì số điểm của bạn sẽ càng cao.