back to home dude

Hoán đổi giáng sinh

Hoán đổi giáng sinh

Về Hoán đổi giáng sinh

Hoán đổi giáng sinh là trò chơi ghép 3 giáng sinh vui nhộn! hãy hoán đổi vị trí các miếng để được hàng các miếng giống nhau 3 hoặc hơn. Sự kết hợp sẽ mang thêm thời gian cho bạn!