back to home dude

Gun Mayhem 1

Gun Mayhem 1

Về Gun Mayhem 1

Tạo cho mình một nhân vật riêng và chiến đấu với những người chơi khác! Tấn công đối phương của bạn và hạ gục chúng trên sân! nạp thêm năng lượng để trở thành kẻ lớn mạnh đương thời!