back to home dude

Grepolis

Grepolis

Về Grepolis

Theo bước chân của Alexander the Great, Odysseus, hoặc Helen of Troy. Đây là trò chơi bao gồm những pha đánh đấm trong một cuộc phiêu lưu hào hứng thời cổ đại. Hãy giành quyền chỉ huy trên lãnh thổ của chính bạn trước hoặc tấn công những cư dân của bạn cùng chơi. Hãy tiến lên và khám phá những vùng đất mới ngay hoặc thiết lập con đường ngoại giao bằng cách thành lập những liên minh với những người xung quanh bạn. Grepolis sẽ đưa ra những cơ hội rộng mở cho mỗi chiến thuật.