back to home dude

Goodgame Gangster

Goodgame Gangster

Về Goodgame Gangster

Trở thành một kẻ cướp khét tiếng trong trò chơi tội phạm Mafia. Chọn nhân vật, chọn cách chơi mà bạn thích bằng cách chọn thứ hạng. Chơi với những người khác hoặc là chống đối lại họ!