back to home dude

Goalkeeper Premier

Goalkeeper Premier

Về Goalkeeper Premier

chọn đội chơi mà bạn yêu thích và tiến lên! Công việc của bạn là một thủ môn và bạn cần phải chặn tất cả mỗi quả bóng tiến đến khung thành. Bạn có thể chiến thắng đối thủ không nào?